Pattaya DeliveryTel : 089-345-9000
คำศัทพ์เกี่ยวกับการส่งออกที่ควรรู้

คำศัทพ์เกี่ยวกับการส่งออกที่ควรรู้

พัทยา ดอท เดลิเวอรี่ เราได้รวบรวมคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ มาให้ผู้ประกอบการมือใหม่เเละผู้ที่สนใจเรื่องการส่งออก เพื่อเป็นเเนวทางในการประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยคลายข้อสงสัยเเละเพิ่มความเข้าใจด้านเอกสารสำคัญหรือพิธีการต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยเเละใช้ในการส่งออกเป็นประจำ

1. Air Waybill (AWB) :  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ มีเพื่อใช้แทนหลักฐานการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยในเอกสารจะระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชื่อเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ , ผู้ส่งออก , ผู้นำเข้า , หมายเลข AWB , เที่ยวบินและวันที่ , ปริมาณสินค้า , น้ำหนักสินค้า , น้ำหนักที่ต้องชำระ , ค่าเฟรท , รายละเอียดสินค้า

2. Certificate of Origin (C/O) : หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดหรือสัญชาติของสินค้า เพื่อเเสดงเเหล่งกำเนิดที่เเท้จริง ใช้ในการรับรองเพื่อนำเข้าสินค้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออก เพื่อใช้รับรองว่าสินค้าผลิตถูกต้องตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศ 
  • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออก เพื่อใช้รับรองว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกจริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

3. Commercial Invoice : เอกสารที่เเสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าซึ่งออกโดยผู้ขายหรือผู้นำส่ง เช่น ราคา จำนวนสินค้า เเละรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อใช้ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าเเละขาออก

4. Customs clearance : พิธีการศุลกากร

5. Freight forwarder : บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ เอกสาร ไปยังต่างประเทศ

6. Free Trade Zone (FTZ) : เขตปลอดอากร สามารถประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เหมาะสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีภาษีสูง หรือผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศที่มีปริมาณสินค้าจำนวนมาก

7. Door-To-Doorบริการรับส่งสินค้าที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ส่งและผู้รับ โดยการเข้ารับสินค้าตามสถานที่ที่ผู้ส่งต้องการ รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารเเละเดินพิธิการศุลกากร พร้อมทั้งนำส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง

8. Customs Broker : ตัวแทนออกสินค้าให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า หรือนายหน้าที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร

9. Declared value for customs : ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB

10. Supply Chain :  ห่วงโซ่อุปทานที่มีกระบวนการต่างๆเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีการทำงานก็มีการส่งต่อหรือทำงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาตั้งเเต่ กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย เเละการขนส่งสินค้า

11. Track-And-Trace : การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

12. Air Freightการขนส่งสินค้าทางอากาศ

13. Packing List (P/L) : เอกสารรายการบรรจุภัณฑ์ที่เเสดงรายละเอียดสินค้าที่จัดส่ง เช่น การบรรจุ นำหนัก จำนวนสินค้า ที่ออกโดยผู้ขาย

14. Warehouse : สถานที่สำหรับจัดเก็บหรือกระจายสินค้าคงคลัง

15. Freight Collect : ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง

ส่งของต่างประเทศ พัทยา
ส่งของต่างประเทศ พัทยา

บริการรับของ

ประหยัดเวลาในการส่งสินค้า เข้ารับสินค้าฟรี ในพื้นที่พัทยา จอมเทียน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น

ส่งของต่างประเทศ พัทยา

บริการแพ็คของ

สะดวก ง่ายดาย ไม่ต้องเเพ็คเอง บริการฟรี ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้บริการ

บริการตีลังไม้

หมดกังวลกับปัญหาการส่งสินค้าขนาดใหญ่ หรือเเตกหักง่าย บริการตีลังไม้ ราคาถูก

Call Us Now

089-345-9000